11 tips voor het maken van een vragenlijst voor patiëntervaringen

Wil je snel onderzoeken wat een grote groep zorggebruikers of patiënten vindt van je product, dienst of idee? Dan kan het betrekken van een online panel door een vragenlijst uitkomst bieden.

Deelnemers van een online panel vullen een gestandaardiseerde vragenlijst in. Daardoor krijg jij betrouwbare, representatieve resultaten. 

Maar hoe stel je zo’n vragenlijst op? Wij geven je 11 tips waar je mee aan de slag kunt. Voordat je vragenlijst uitgezet wordt binnen (een geselecteerd deel van) ons panel, helpt ikzoekeenpatient.nl je uiteraard om de puntjes op de i te zetten.

Aandachtspunten voordat je de vragenlijst gaat maken

1. Bepaal het doel van je onderzoek 

Wat is het doel van je onderzoek? Bedenk welke kennis en inzicht je wilt krijgen om je zorg/onderzoek/plan te verbeteren. Check na het maken van de vragenlijst of je hier antwoord op krijgt. 

2. Check of je onderzoek geschikt is voor ikzoekeenpatient.nl

Check vervolgens ook of het onderwerp voldoende geschikt is voor het online panel van ikzoekeenpatient.nl: vragen naar ervaringen van mensen.

3. Bepaal de doelgroep van je onderzoek 

Is dit 1 groep of zijn dit er meer? Wanneer het om meer groepen gaat, kan dit van invloed zijn op de vragenlijst. 

4. Maak een selectie van hoofd- en subonderwerpen

Maak een selectie van je hoofdonderwerpen. Vervolgens maak je per hoofdonderwerp een selectie van subonderwerpen. Let op dat je niet teveel onderwerpen meeneemt: wat is ‘nice to know’, maar niet per se ‘need to know’.

Tips voor het uitschrijven van de vragenlijst

5. Hou het simpel, kort en vermijd vakjargon

Schrijf in taal die iedereen begrijpt, uiteindelijk houdt iedereen van jip-en-janneketaal. Je wilt niet iets 3 keer hoeven lezen voordat je snapt wat er staat. Je wilt dat zoveel mogelijk mensen het snappen. Vermijd dus ook vakjargon. Bijvoorbeeld; gebruik polsbreuk in plaats van distale radius fractuur. 

6. Verplaats je in de doelgroep

Leef je in in je doelgroep. Hoe zouden je vragen op hen overkomen? Stel dat ik de vragenlijst invul, snap ik dan wat er wordt gevraagd?

7. Stel eenduidige vragen

Kun je met een vraag 2 kanten op? Formuleer de vraag dan duidelijker, of geef er een korte uitleg bij. Hoe duidelijker de vraag, hoe beter je de patiëntervaring kunt meten.

8. Stel niet meerdere vragen in één vraag

Staan er meerdere vragen in één vraag, waar geven mensen dan antwoord op? Knip deze vraag op in 2 vragen (of laat een vraag weg).

9. Pas op met aannames

Ook al denk je te weten wat het antwoord is… Als dit niet zeker is, altijd uitvragen.
Bijvoorbeeld: ‘Hoe denk jij dat de wachttijd voor deze operatie kan worden verminderd?’ Aanname: er is sprake van een wachttijd voor deze operatie. Maar is die er wel? 

10. Vermijd sociaal wenselijke antwoorden

Sociaal wenselijke antwoorden zijn antwoorden die respondenten verwachten te moeten geven. Bijvoorbeeld om een beter beeld van zichzelf te schetsen.
Niet: ’Begrijp je de informatie in de brochure?’
Beter: ‘Welke informatie in de brochure kan duidelijker gemaakt worden?’ 

11. Vermijd suggestieve vragen

Je herkent een suggestieve vraag doordat het gewenste of verwachte antwoord er al in doorklinkt.

Niet: ‘Wat ging er fout in de behandeling?’

Beter: ‘Hoe verliep de behandeling?’

Wil je ook patiënten betrekken bij je onderzoek?

Maak gebruik van het netwerk van ikzoekeenpatient.nl. Met meer dan 200 patiëntenorganisaties en ruim 23.000 patiënten in ons netwerk kunnen we heel gericht op zoek naar de beste match.

Andere Artikel