Waarom productontwikkeling in de zorg vaak faalt, en wat jij eraan kunt doen

Productontwikkelingen in de zorg zijn hard nodig. Door de toenemende druk op de gezondheidszorg stijgt de behoefte aan zorginnovaties. De overheid verwacht ook dat de gezondheidszorg zich meer moet gaan richten op digitale zorg de komende jaren. Zo zagen we onder andere dat de Covid-19 periode het gebruik van zorgapps versnelde

Technologische innovaties in de zorgsector kan patiënten en zorgverleners meer controle geven. Maar niet alle zorgproducten en apps slaan aan. Vaak worden producten ontwikkeld vanuit de motivatie van bedrijven of technologie, en niet vanuit de behoeftes van de patiënt of zorgverlener. 

In deel 1 van deze tweedelige serie over productontwikkeling in de zorg lees je waarom zorginnovaties vaak falen en wat de mogelijke oplossing is.

Waarom productontwikkeling in de zorg vaak faalt

Waarom faalt productontwikkeling in de zorg?

“70% tot 80% van de producten die falen doen dat niet vanwege het ontbreken van geavanceerde technologie, maar omdat ze de behoeftes van de gebruiker niet goed hebben begrepen.” – Eric von Hippel, Professor of Technological Innovation @ MIT

Productinnovatie faalt niet vanwege de technologie die gebruikt wordt, maar omdat het product niet voldoet aan de behoeftes van de gebruiker. Wat is het gewenste resultaat: de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren of technologische innovatie? Het resultaat is afhankelijk van wie je klant/eindgebruiker is.

Wie is je klant?

Tijdens het ontwikkelingstraject van een zorgproduct zijn er meerdere partijen waar je rekening mee moet houden: 

  • Patiënten
  • Zorgverleners zoals artsen of psychologen;
  • Zorgaanbieders zoals ziekenhuizen;
  • Zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren.

Doordat er veel partijen zijn met verschillende belangen, is het een uitdaging om een zorgproduct te ontwikkelen die het juiste resultaat oplevert. Veel producten of diensten zijn ontwikkeld op basis van de doelstellingen van een zorgaanbieder of zorgverzekeraar. Hierdoor geven deze innovaties vaak niet het juiste resultaat. De behoeftes van patiënten of cliënten zijn namelijk niet meegenomen. 

Door patiënten te betrekken bij je project, krijg je inzichten die je niet krijgt als je alleen uitgaat van de theorie of aannames. Ga met patiënten in gesprek om te horen wat hun concrete behoeftes en frustraties zijn.

Innovatie in de zorg is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten betaalbaar te houden. Maar hoe pak je een zorginnovatie aan op een goede manier? En met de eindgebruiker centraal?

Mensgerichte zorginnovaties

Er zijn verschillende raamwerken voor innovatie. Als je producten wilt ontwikkelen die patiënten of zorgverleners echt in gebruik nemen, is Human Centered Design een goede aanpak. Het proces start met de mensen voor wie je aan het ontwerpen bent en eindigt met nieuwe oplossingen die op maat gemaakt zijn voor hun behoeftes.

Daarom is het noodzakelijk om de eindgebruiker, of patiënt, mee te nemen in het ontwikkeltraject. Hoe en wanneer je bijvoorbeeld patiënten betrekt bij jouw project hangt van een aantal zaken af: 

  • Je budget: wat heb je te besteden?
  • Het doel van je project: wat wil je bereiken?
  • De gewenste intensiteit van samenwerking: hoe ziet de samenwerking idealiter uit?
  • De fase van je project: hoe zien de verschillende fases van je project uit?
  • En de patiënten zelf: welke rol willen ze zelf vullen?

Dit zorgt ervoor dat je tijdens het proces een gebalanceerde keuze kunt maken tussen wat wenselijk is voor de patiënten, wat rendabel is voor je organisatie en wat uitvoerbaar is voor je organisatie.

Human Centered design in Productontwikkeling in de zorg

Wil je weten hoe je producten kunt ontwikkelen die wel aanslaan bij patiënten? Lees dan deel 2 over hoe je Human Centered Design kunt gebruiken als process voor productontwikkeling in de zorg.

Vind de juiste patiënten voor jouw project

Maak gebruik van het netwerk van ikzoekeenpatient.nl. Met meer dan 200 patiëntenorganisaties en ruim 23.000 patiënten in ons netwerk kunnen we heel gericht op zoek naar de beste match.

 

Andere Artikel